-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน

รหัสโรงเรียน : 201330

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านศาลาดิน – โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน

-- advertisement --