-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง

รหัสโรงเรียน : 200581

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหญ้าปล้อง – ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 044430362

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง

-- advertisement --