-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง

รหัสโรงเรียน : 200558

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองแวง – โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 089-9481176

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านหนองแวง

-- advertisement --