-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวันครู 2502

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวันครู 2502

รหัสโรงเรียน : 200119

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 160 – เมืองคง คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : 044469229

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวันครู 2502

-- advertisement --