-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก

รหัสโรงเรียน : 200848

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองจิก พิมาย-ชุมพวง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 0810748536

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก

-- advertisement --