-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนประทาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนประทาย

รหัสโรงเรียน : 200630

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 – ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044479255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนประทาย

-- advertisement --