-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

รหัสโรงเรียน : 201279

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 ถนนชุมพวง-ทางพาด ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044964103

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

-- advertisement --