-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 200655

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 – หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044082343

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

-- advertisement --