-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 200617

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 – ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา

-- advertisement --