โลโก้โรงเรียนตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 200233

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ลำปลายมาศ – ชุมพวง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา