-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าลาด

รหัสโรงเรียน : 200241

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 – ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044430009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าลาด

-- advertisement --