-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

รหัสโรงเรียน : 200827

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 044430019

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระเบื้อง

-- advertisement --