โลโก้โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม’ประชาสามัคคี’

รหัสโรงเรียน : 200260

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044438108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามขุนร่ม’ประชาสามัคคี’