-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านช่องแมว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช่องแมว

รหัสโรงเรียน : 201294

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044991992

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช่องแมว

-- advertisement --