-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 200641

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 155 – เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนสามัคคี

-- advertisement --