-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทับควาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทับควาย

รหัสโรงเรียน : 200824

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 60 – ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทับควาย

-- advertisement --