-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 201216

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 161 – เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044430270

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา

-- advertisement --