-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านประสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประสุข

รหัสโรงเรียน : 200262

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044082146

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประสุข

-- advertisement --