-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านละเลิงหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านละเลิงหิน

รหัสโรงเรียน : 200618

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 – โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044082322

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละเลิงหิน

-- advertisement --