-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

รหัสโรงเรียน : 201281

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 – ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 0897191377

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

-- advertisement --