-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขาม

รหัสโรงเรียน : 200854

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 111 – โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 0851529703

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขาม

-- advertisement --