-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบง

รหัสโรงเรียน : 200407

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 เจนจบทิศ โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360

โทรศัพท์ : 0960530290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบง

-- advertisement --