-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

รหัสโรงเรียน : 200650

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 69 – โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044083333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

-- advertisement --