-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

รหัสโรงเรียน : 200651

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

-- advertisement --