-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองพลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองพลวง

รหัสโรงเรียน : 200657

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 105 – หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองพลวง

-- advertisement --