-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 200257

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 82 ?????-??? หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี

-- advertisement --