-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 201283

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ชุมพวง-ทางพาด ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044964219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)

-- advertisement --