-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 201285

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 140 ชุมพวง – ทางพาด ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี

-- advertisement --