-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 201217

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต. เมืองยาง – เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 080-6568669

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์

-- advertisement --