-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิมายสามัคคี 1

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิมายสามัคคี 1

รหัสโรงเรียน : 200864

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 89 – รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 044965300

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิมายสามัคคี 1

-- advertisement --