-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดจันทนาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจันทนาราม

รหัสโรงเรียน : 201291

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ดงบัง-สี่เหลี่ยม ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044430068

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจันทนาราม

-- advertisement --