-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านตำแย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านตำแย

รหัสโรงเรียน : 200659

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 39 – หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านตำแย

-- advertisement --