-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง

รหัสโรงเรียน : 200629

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 245 – ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 0817908677

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง

-- advertisement --