-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว

รหัสโรงเรียน : 200660

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044430543

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว

-- advertisement --