-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น

รหัสโรงเรียน : 200613

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 – กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044430367

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น

-- advertisement --