-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังน้ำ

รหัสโรงเรียน : 200872

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 92 – สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : 0817253135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังน้ำ

-- advertisement --