-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสระประดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสระประดู่

รหัสโรงเรียน : 200621

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 147 – ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 081-9997724

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสระประดู่

-- advertisement --