-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนตูม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนตูม’รัฐราษฎร์รังสรรค์’

รหัสโรงเรียน : 200265

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 – โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044249279

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนตูม’รัฐราษฎร์รังสรรค์’

-- advertisement --