โลโก้โรงเรียนชุมชนลานสกา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนลานสกา

รหัสโรงเรียน : 210500

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230

โทรศัพท์ : 0622168215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนลานสกา