โลโก้โรงเรียนบ้านคดศอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคดศอก

รหัสโรงเรียน : 210493

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคดศอก ร.พ.ช.-ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230

โทรศัพท์ : 075450178

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคดศอก