-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปลายคลอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปลายคลอง

รหัสโรงเรียน : 210759

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปลายคลอง เชียรเขา – บางลิง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 075-767482

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปลายคลอง

-- advertisement --