-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า

รหัสโรงเรียน : 210037

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075450175

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า

-- advertisement --