-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากพญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากพญา

รหัสโรงเรียน : 210040

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ตำบลท่าซัก กอไผ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075354019

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากพญา

-- advertisement --