-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไทร

รหัสโรงเรียน : 210036

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ปากพูน – ห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075774114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไทร

-- advertisement --