-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคันนาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคันนาราม

รหัสโรงเรียน : 210720

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65/4 – นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075450162

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคันนาราม

-- advertisement --