-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าช้าง

รหัสโรงเรียน : 210714

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 0 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075761290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าช้าง

-- advertisement --