-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดป่าหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดป่าหวาย

รหัสโรงเรียน : 210758

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00000000000 ถนนวัดจันทร์-เชียรเขา เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 0896474603

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดป่าหวาย

-- advertisement --