-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น

รหัสโรงเรียน : 210005

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น หัวท่า-นาป่า มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075343522

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น

-- advertisement --