-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมุขธารา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมุขธารา

รหัสโรงเรียน : 210045

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075-351786

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมุขธารา

-- advertisement --