-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสวนพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสวนพล

รหัสโรงเรียน : 210011

เขตการศึกษา : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสวนพล

-- advertisement --